Boeken

Vrije Universiteit Amsterdam, juni 2016 Promotor: Professor doctor W. Stoker, bijzonder hoogleraar esthetica en hoofddocent godsdienstwijsbegeerte. Copromotor: Doctor I. R. Vermeulen, universitair docent beeldende kunst 1400 – 1800. Paperback, 365 pagina’s. PDF te downloaden via https://docplayer.nl/30143532-Bang-voor-rood-geel-en-blauw.html In dit proefschrift wilde ik de kleur zo onderzoeken, dat je hem niet kwijtraakt [...]
Onderzoek naar de dynamiek van blauw en de toepassing hiervan in de kunstzinnige therapie Hogeschool Leiden / Christofoor, Zeist 2010 Hard cover 302 pagina’s Verkrijgbaar via bol.com ISBN: 9789060386545 J. W. von Goethe gaat er in zijn kleurenleer van uit dat elke kleur een eigen dynamiek heeft, waar kunstenaars vaak [...]
Kunst, wetenschap en innerlijke vrijheid Indigo, Zeist 2005 Paperback, 183 pagina’s. Verkrijgbaar via bol.com ISBN: 9789060382639. Soms vangt het bewustzijn een glimp op van een nieuw idee dat nog geen vorm heeft. Vanaf dat moment hangt er binnenin het huis van je bewustzijn een heel intrigerend "draadje" uit een onzichtbare [...]
Twintigste-eeuwse schilderkunst – een verkenning van grensgebieden. Indigo, Zeist 1999 Paperback, 334 blz. Verkrijgbaar via bol.com. ISBN: 9060384520 In Aardschok/Bliksemflits waag ik me in het avontuur dat ‘schilderkunst van de 20e eeuw’ heet. Daarbij ga ik uit van de gedachte dat het ontstaan van nieuwe richtingen in de kunst veranderingen [...]