• Boeken

Tussen Verwondering en Verbijstering

Kunst, wetenschap en innerlijke vrijheid Indigo, Zeist 2005 Paperback, 183 [...]

Kunst, wetenschap en innerlijke vrijheid
Indigo, Zeist 2005
Paperback, 183 pagina’s.
Verkrijgbaar via bol.com ISBN: 9789060382639.

Soms vangt het bewustzijn een glimp op van een nieuw idee dat nog geen vorm heeft. Vanaf dat moment hangt er binnenin het huis van je bewustzijn een heel intrigerend “draadje” uit een onzichtbare barst in de muur. En het verlangen om aan dat draadje te trekken en te ontdekken wat er allemaal nog meer aan vastzit, is onweerstaanbaar. Maar als je je hand zou uitsteken om er daadwerkelijk aan te gaan trekken, dan zou je merken dat je in het luchtledige grijpt. Want het draadje is als zodanig niet grijpbaar, niet onderhevig aan de wetten van ruimte en tijd. Wat aan het draadje vastzit, kan alleen verder te voorschijn gelokt worden door er vorm aan te geven. In taal, formule of materie neemt het gestalte aan en kan het ook voor andere mensen een realiteit worden.

Om deze ‘barst in de muur’ nader te verkennen, wordt aangesloten bij twee typisch menselijke drijfveren, die in kunst en wetenschap als het ware uitvergroot naar voren komen: de drang om de wereld te begrijpen (inzicht) en de drang om vorm te geven aan wat ons innerlijk beweegt (creatie). Op onverwachte wijze wordt duidelijk gemaakt dat de kloof die in onze tijd tussen kunst en wetenschap (inzicht en creatie) bestaat, overbrugd kan worden: bij de hierboven beschreven ‘invallen’ en hun uitwerking komen de eigenschappen van een kunstenaar en die van een wetenschapper samen. Het werk van een aantal bekende kunstenaars en wetenschapsmensen wordt hierbij als voorbeeld genoemd. Vervolgens wordt in een methodisch deel geschetst hoe een heen en weer gaand proces tussen de onderzoeksweg en de creatieweg voor ieder mens een metamorfose kan betekenen in hoe hij zichzelf en de wereld om hem heen waarneemt. In de fenomenologie, een stroming in de hedendaagse filosofie met Goethe als één van de voorlopers, wordt een dergelijke metamorfose bewust nagestreefd.