• Boeken waar ik een bijdrage aan heb geleverd

Kleur bekennen – Kwalitatief kleuronderzoek en Goethe’s fenomenologische methode

In: Baars E. W. & Van der Bie G. H. [...]

In: Baars E. W. & Van der Bie G. H. (eindredactie) – Praktijkonderzoek in de antroposofische gezondheidszorg. Hogeschool Leiden, 2008
PDF te downloaden via https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/antroposofische-gezondheidszorg/praktijk2009.pdf
ISBN 9789081070843

 

 

In dit boek is het essay KLEUR BEKENNEN opgenomen; een bijdrage die ik schreef over de methode en uitvoering van kwalitatief kleuronderzoek.