• Boeken waar ik een bijdrage aan heb geleverd

Ik adoreer de wijsheid in elke cel van een embryo

In: Van der Velde K. Religieuze belevenissen – Gesprekken over [...]

In: Van der Velde K. Religieuze belevenissen – Gesprekken over het ervaren van God
Van Gennep, Amsterdam 2007
PDF te downloaden via https://koertvandervelde/inhoud/Religieuze%20belevenissen%20boek.pdf

De in dit boek gebundelde gesprekken werden eerder gepubliceerd in het dagblad Trouw. Mensen werden geïnterviewd over hun religieuze belevingen. In het interview met mij draait het om het bijzondere van het zogenaamd gewone. Ik heb voor zover mij bekend geen ontmoetingen met engelen of iets dergelijks, maar als ik me bijvoorbeeld verdiep in  de embryonale ontwikkeling, dan kom ik daarin zo’n on-voorstelbare intelligentie, wijsheid en doelmatigheid tegen dat ik niets ‘bovennatuurlijks’ nodig heb om te ervaren dat er veel meer is dan wij mensen met het wetenschappelijk denken van nu kunnen vatten.