• Boeken waar ik een bijdrage aan heb geleverd

12 Verhalen naar aanleiding van interviews met mensen die vertellen over ‘Faust-momenten’ in hun leven.

In: Nelissen, F., van Panhuys, P., Uitgeest, W. Faust – [...]

In: Nelissen, F., van Panhuys, P., Uitgeest, W. Faust – Goethes Faust in schilderijen en interviews. Cichorei, Amsterdam 2019
Verkrijgbaar via de uitgeverij https://www.uitgeverijcichorei.nl/faust.html
ISBN: 9789491748882

Kunstboek met schilderijen van Frederiek Nelissen, waarin scènes uit Goethes Faust tot beeld worden. Deze schilderijen worden vergezeld door een keuze uit de tekst van Goethes Faust en een verhaallijn, geschreven door Paul van Panhuys. Daarnaast bevat dit boek 12 verhalen die ik schreef naar aanleiding van interviews met mensen die vertellen over ‘Faust-momenten in hun leven. Deze verhalen geven er blijk van hoe actueel de thematiek van Goethes Faust nog steeds is.