• Docent & Spreker

Freelance docent en spreker – Nederland

Voornamelijk lezingen. De belangrijkste onderwerpen: Kunstgeschiedenis: beelden van bewustzijnsverandering. In [...]

Voornamelijk lezingen. De belangrijkste onderwerpen:

  • Kunstgeschiedenis: beelden van bewustzijnsverandering.
  • In de (westerse) kunstgeschiedenis bestaat er een duidelijke samenhang tussen veranderingen in de kunst en veranderingen in hoe de mens de wereld zag en beleefde. Hierin wordt tot in onze tijd een ontwikkeling zichtbaar die naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid voert. Ik baseer me bij deze lezingen op het magnus opus van cultuurfilosoof Jean Gebser: Ursprung und Gegenwart
  • In de kunst vanaf eind 19e eeuw hebben zich grote veranderingen voltrokken. Ik meen dat hierin een bewustzijnsverandering zichtbaar wordt die in onze tijd zijn invloed steeds sterker doet gelden.
  • Moderne/hedendaagse kunst: Lezingen over individuele kunstenaars.
  • “Kleur is de plek waar het brein en het universum elkaar ontmoeten.”
    Deze uitspraak van Paul Klee is me op het lijf geschreven. Ik geef lezingen/cursussen over de kracht en de werking van kleur. Ik baseer me hierbij onder meer op de benaderingswijze en het kleuronderzoek van Johann Wolfgang von Goethe, Wassily Kandinsky, Johannes Itten, Frank Mahnke en Maurice Merleau-Ponty. Daarnaast op mijn eigen proefschrift en mijn ervaring als schilder, docent kleurenleer en kunstzinnig therapeut.
  • Lezingen over de Goetheaanse fenomenologie als wetenschappelijke methode waarin een synergie kan plaatsvinden van kunstzinnige en wetenschappelijke vermogens. In cursussen oefenen we met deze methode rond een bepaald thema.